+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20221205-01

Godkjenne innkalling og agenda

Godkjent

%

Sak 20221205-02

Godkjenne referat fra forrige møte, og oppfølging av aksjonspunkter.

Godkjent

%

Sak 20221205-03

Styrets godkjennelse av komiteer

Ny sammensetning av BUK godkjent.
BUK og Softballkomiteens leder bes presentere budsjettforslag med tilhørende tiltak for 2023, fortinnsvis med langtidsplan frem til 2025.

%

Sak 20221205-04

Sponsor/markedsinntekter

Marius Sørå koordinerer med Bjørn Christian Thode i utkast til sponsorpakker til neste møte.

%

Sak 20221205-05

Forbundstinget 2023

Saksforberedelse og fordeling av oppgaver frem mot tinget.
Følgende saker følges opp:

  • Årsrapport 
  • Regnskap
  • Rapport Kontrollutvalg
  • Valgkomiteens innstilling 
  • Budsjett 2023-25

%

Sak 20221205-06

Styrehonorar 2021

Beslutte honorar for 2021 på bakgrunn av kriterier for tildeling:
Aleksander Nilsen kr 7 000,-
Alice Gloux kr 2 000,-
Marte Myhrer kr 4 000,-
Barbara Eliassen kr 2 000,-
Elias Garberg og Kristoffer Moxnes mottar ikke honorar grunnet utilstrekkelig oppmøte i styremøter.
Godkjent enstemmig.

%

Sak 20221205-07

Trenerutvikling

Styret har mottatt konkrete forslag til datoer for trenerkurs.
Saken videresendes til BUK

%

Sak 20221205-08

Støttemodell 2022

Fristen utvides med én uke, til mandag 15. desember kl. 23:59.

%

Sak 20221205-09

NIF Ledersamling 18. - 20. nov. '22

Informasjonssak: Generalsekretær orienterte om ledersamlingen i november. Styret tok presentasjonen til etteretning.

%

Sak 20221205-10

Nordisk Ledersamling 7. - 8. jan '22

Det er invitert til nordisk ledermøte i Stockholm 7. – 8. januar. Aleksander Nilsen undersøker mulighet for deltakelse. Generalsekretær deltar.

%

Sak 20221205-11

Neste styremøte

2022 20:30

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny