+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Etter orientering i stortinget og påfølgende pressekonferanse, er dette de viktigste endringene i koronatiltak for idretten gjeldende f.o.m 20. januar og to uker frem:

Barn/Unge under 20 år
• Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Dette gjelder utendørs og innendørs,
uavhengig av type idrett eller om det er kontaktidrett eller ikke. For Oslo gjelder det inntil videre
andre regler for unge mellom 13 og 19 år.
• Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette
gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

Voksne over 20 år
• Voksne over 20 år skal ikke å drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs
dersom det er mulig å holde god avstand.
• Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette
gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

Toppidrett:
• Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode på to
uker fra 20.1.2020. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten
nærkontakt.
• Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
• Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men
andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

Smittevernveilederen forventes bli oppdatert i løpet av 20.januar

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny