+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

NSBF-konferansen og 25 års-jubileet var ekstremt vellykket, og er det arrangementet med høyest oppmøte i NSBF sin historie.

Det blir publisert en artikkel som oppsummerer helgen, en artikkel som beskrive Hall of Fame, og alle møtedeltakere blir fulgt opp.

Sak nr.

NSBF har blitt plukket ut som pilotland for å få utviklingshjelp fra CEB. Vi har vært i dialog med dem tidligere og planlegger videre arbeid

Vi besluttet at støtten fra CEB skal tilfalle barn- og ungdomsarbeidet i størst mulig grad. Derfor vil Bjørn Christian Thode koordinere med BUK for oppfølging av søknaden.

Sak nr.

Styret besluttet følgende prioriterte oppgaver:

  • Mest mulig bistand til BUK gjennom vinteren for å sørge for mest mulig aktivitet for barn og unge i 2017
  • Tilsette en fungerende Teknisk Komité som, sammen med Turneringskomiteen og Teknisk Direktør, skal gjøre turneringsoppsettet i 2017 mer tilpasset breddeidrett og grasrot
  • Fortsette forbedringer i ekstern kommunikasjon. Herunder bruk av samarbeidsverktøy i styret og komiteer, nyhetsbrev til interessenter og hyppigere oppdatering av webside
  • Tilsette en fungerende Anleggskomité med et tydelig mandat

Sak nr.

Sandefjord Baseballklubb søker om hodestøtte for aktive barn og ungdom, og aktive softballspillere i tråd med støtteordningen beskrevet under Tilskudd og Refusjoner

Søknaden ble godkjent og følges opp av Bjørn Christian Thode

Left Menu IconTurneringer
Meny