+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Carl Davis ga sammendrag av siste møte i BUK, gjennomgang av kvartalsplan, roller, markedsføringstiltak, implementering av NIF retningslinjer.

Sak nr.

David Schroeder redegjorde for kommende kurs 19. 20. januar. Bjørn Christian Thode koordinerer med David med tanke på kostnader, markedsføring og praktisk gjennomføring.

Sak nr.

Bjørn Christian thode redegjorde for Post 3-rapport til NIF for 2018, og nye kategori 4-kriterer

Sak nr.

Bjørn Christian Thode gjennomgikk hovedtrekk i Post 3-rapport pkt. 3 a, om økonomi som barriere. Presentasjon av hovedfunn blir lastet opp på websiden og gir grunnlag for arbeid videre med strategidokument.

Sak nr.

Marit Alice Fjelldal og Aleksander Nilsen jobber videre med dette frem mot møtet 23. februar.

Sak nr.

Styret fordelte arbeidsoppgavene og forberedelser av saksdokumenter frem mot forsamlingen. Publiseres på web 3. mars.

Sak nr.

Bjørn Christian Thode redegjorde for påmeldingsprosessen for sesongen 2019

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny