+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Styret godkjente hovedtrekkene i strategiplanen. Administrasjon får ansvar for å utarbeide delmål i tråd med planen.

Sak nr.

Hovedtrekkene i fremlagt forslag vedtatt etter gjennomgang, i påvente av utkast til budsjett for Team Norway Softball.

Sak nr.

Flyttes til 28. mars.
Klubber med behov for reise kan få støtte inntil kr 2 500,- per klubb, uavhengig hvor mange som reiser. Utgifter må dokumenteres,

Sak nr.

2. mars 2020, kl. 20:00

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny