+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Godkjent enstemmig. Aleksander Nilsen lager informasjonsbrev tilhørende støtteordningen. Klubber vil kunne søke frem til 1. oktober, og vil få utbetalt etter kontroll per 1. november. Klubbene vil for 2019 kunne velge mellom reisestøtte basert på reisestøttemodellen, eller ny støttemodell. For 2020 vil kun ny støttemodell gjelde.

Sak nr.

Tildelt kr 25 000,- for å ferdigstille manglende baneelementer. Scoreboard avventes for å sikre beste pris og spesifikasjoner etter behov.  

Sak nr.

David Schroeder oppdaterte styret om påmeldinger. Foreslått budsjett godkjent med endringer, totalt ca. kr 20 000 – 25 000

Sak nr.

Marte Myhrer er prosjektansvarlig og samarbeider med Alice Fjelldal om planlegging, og Alex Guilford om det praktiske

Sak nr.

Valg av representant(er) utsettes til neste møte.

Sak nr.

Mandag 9. september 2019.

Left Menu IconTurneringer
Meny