+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

David Schroeder ga statusoppdatering for softball NM. Her behov for hjelp fra Bjørn Christian Thode i videre planlegging. T.
Aleksander Nilsen følger opp påmelding til arrangementet.

Left Menu IconTurneringer
Meny