+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Road Map 2019 – Strategidokumentet ble presentert av Aleksander Nilsen og diskutert i styret.
Fordeling av roller i henhold til satsning

  • Barn og Ungdom – Carl Davis. Aleksander deltar ved mulighet
  • Softball – Marte Myhrer og David Schroeder. Aleksander deltar ved mulighet
  • Kurs og Kompetanse – Torstein Sandaa-Johansen, med spesielt fokus på strategi og støtteordning
  • Landslag: Aleksander Nilsen
  • Sosiale medier o.l.: Alice Fjelldal

Confluence og roller: Bjørn Christian Thode oppdaterer tilgang i Confluence

Sak nr.

Presentert og diskutert under forrige punkt.

Sak nr.

Carl Davis oppsummerte arbeidet i BUK. Little League- turnering planlagt, men registerer manglende resurser i klubbene og anser markedsføring som viktig for å øke veksten i sporten, i tillegg til flere gode klubbstyrer. Aleksander Nilsen deltar på neste BUK-møte. 11. mai er dato for første LL Kamp, i Mjøndalen. 

Sak nr.

Status for bedriftidrettslag må avklare slik at dette ikke er et problem for deltagelse i serien. NSBF vil vurder et møte med Bedriftsidrettsforbundet for å avklare hva som kan gjøres.
Softballkurs var vel gjennomført, med god deltakelse.
Marte Myhrer og David Schroeder finner en dato for møte og oppstart av softball forum/møte.
NM i softball er tentativt lagt til Sandefjord.

Sak nr.

Trenerkurs Nivå 1 modul 2 ier under planlegging, i dialog med Kristiansand Suns, med mulig avholdelse i sept./okt.
Det jobbes med utarbeidelse og definisjon av et dommerkurs for Little League.
Stillingsannonsen til utviklingskonsulent er lagt ut på FB og websiden. frist for søknad satt til 31 mars.

Sak nr.

Aleksander Nilsen informerte

Sak nr.

Oppdatering via One Stop Reporting ser bra ut, så fremt IRK fører fortløpende. Store forsikelser hos IRK grunnet sykdom.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny