+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Carl Davis ga en oppdatering

  • BUK skal kontakte TUK for å koordinere planleggingen av seriespil for LL og FSB/ESB.
  • BUK behandler LL-regler og har mandat til å revidere halveis i sesongen
  • BUK utarbeider spørreskjema om hvorfor utøvere slutter, i samarbeid med administrasjonen

Sak nr.

Saken behandles av ny Teknisk Direktør

Sak nr.

David Schroeder og Marte Myhrerutarbeider og presenterer budsjett for NM under neste styremøte.
Fortsetter arbeid med regler for både co-ed NM og og serie. 
Softball Norway har hatt samlinger med 16 spillere og planlegger. Bjøn Christian Thode og Marte Myhrer går gjennom utstyr og drakter.

Sak nr.

27. mai kl. 20:00

Left Menu IconTurneringer
Meny