+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Forbundsadministrasjonen  jobber med å tilpasse spilleskjema for alle våre turneringer, avhengig av retningslinjer fra FHI og eventuell konkurranseoppstart etter 15. juni.Etter møte med representanter for ESB-klubbene 13. april, har det blitt bestemt følgende:
? Avhengig av retningslinjer fra FHI, vil vi forsøke å starte konkurranseaktivitet så snart som mulig etter 15. juni. Dette vil allikevel skje i dialog med aktuelle klubber. Første mulige konkurransehelg for ESB blir 20. – 21. juni.
? Det åpnes for ekstra konkurransehelger i juli måned, i dialog med aktuelle klubber.
? Alle kamper som blir gjennomført og rapportert i henhold til gjeldende turneringsreglement, vil telle mot endelig tabell for ESB.
? NM Baseball flyttes til september 2020.
? Sesongen vurderes utvidet med innendørsarrangementer utover høsten, avhengig av halltilgjengelighet

Det gjøres oppmerksom på at alle klubber og medlemmer kan og burde trene, så fremt treningene gjennomføres i tråd med retningslinjene fra FHI. Dette innebærer blant annet:
? Holde avstand og god hygiene – minimum 2 meter mellom deltakerne.
? Ikke større grupper enn 5 personer
? Ikke bruke felles utstyr –
1️⃣ Bruk f.eks vegger eller andre passende hindringer for å gjennomføre kastetrening alene.
2️⃣ Gi den aktive ansvar for et bestemt antall baller, en bestemt hanske og et bestemt bat gjennom hele treningen. Kun den aktive skal røre disse. Man kan gjennomføre blant annet batting practice med live pitching, soft-toss eller batting tee innenfor retningslinjene.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny