+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

hof
Siden stiftelsen av NSBF i 1991 har flere ytret ønske om at forbundet skulle opprette en Hall of Fame. Hall of Fame, som bærer av tradisjoner og historie, gir en mulighet til å gi ekstra heder til de som har betydd mest for forbundet, klubbene og våre medlemmer. Forbundets 25-års jubileum var derfor en gyllen anledning til å gi ekstra oppmerksomhet til noen av de viktigste personene siden stiftelsen.

Struktur, retningslinjer og prosess for Hall of Fame ble kartlagt høsten 2016 og aktuelle personer for verv måtte kontaktes. NSBF sin Hall of Fame landet til slutt på en oppbygning hvor det var hentet inspirasjon fra en av våre egne klubber, MLB sin Hall of Fame og en egen, utvidet versjon av hvilke personer som faktisk skulle kunne oppnå en posisjon i Hall of Fame. Det var viktig at nominasjon til Hall of Fame ikke skulle begrenses til kun å omfatte spillere, men også ressurspersoner som har bidratt utover det vanlige for norsk softball og baseball. Det var også viktig at et bredt utvalg av tidligere og nåværende aktive ressurspersoner skulle delta både i nominasjonsprosessen og det endelige valget. Følgende ressurspersoner skulle delta i prosessen fra nominasjon til valg:

1) Hall of Fame-Komité – tidligere presidenter i NSBF
2) Hall of Fame-panel – aktive ledere i klubber i NSBF
3) NSBF sitt hovedstyre – sittende styre i NSBF, med unntak av varamedlem
4) Ansatte i NSBF – personer med fast ansettelse (hel- eller deltid) i NSBF.

Etter Hall of Fame 2016 vil ressurspanelet utvides med Hall of Fame-medlemmer. Det ble også avgjort at det skulle innlemmes inntil 5 personer i 2016, mens det normalt vil innlemmes én person eller i spesielle tilfeller inntil 3 personer. Årsaken til det høye antallet innlemmelser for 2016 skyldtes et antatt etterslep for perioden etter 2006, som ville ha vært det første året en person kunne ha kommet med i Hall of Fame.

Ovenfor nevnte grupper med personer ble invitert til å nominere personer til årets Hall of Fame og forbundet mottok en rekke gode nominasjoner. Denne listen over nominerte ble overlevert Hall of Fame-komiteen for behandling. Antallet ble redusert til 14 kandidater som det ble gitt mulighet til å stemme på. Selve avstemmingen ble gjennomført online hvor man skulle rangere kandidatene fra 1 til 14, ut fra en personlig oppfatning om egnethet for innlemmelse i Hall of Fame. Resultatet av avstemmingen ble holdt hemmelig frem til Jubileumsfesten 22. oktober.

Av 14 kandidater ble den endelige listen over de første medlemmer av NSBF sin Hall of Fame, følgende personer i rekkefølge etter antall stemmer;

aaeaaqaaaaaaaambaaaajgywmjblyjc4ltg3ztetndhkzc05mjyzlwm2ndi2nte4ztg5oq1) Tore Rismyhr (Christiania Slåballklubb)
«Tore Rismyhr arbeidet for å stifte NSBF og innlemme det i NIF og de internasjonale forbund; ISF, ESF,  CEB, og IBAF. Han var president i NSBF fra 1991-1997».

HoF-komiteen

chris2) Ole Christian Abrahamsen (Bekkestua Tigers)
«Ole Christian Abrahamsen er en av tidenes beste battere og Shortstop i Norge. Han vant NBL 1997 og NM 1998 med Bekkestua. Han var også visepresident i NSBF i perioden 2001-2008 og president i perioden 2008-2014. Ole Christian spilte på herrelandslaget i baseball fra 1994 til 2006».

HoF-komiteen

peter3) Peter Bonovich (Lierbyen Saints)
«Etter å ha gitt seg som aktiv baseballspiller bidro Peter Bonovich sterkt til å profesjonalisere dommervervet i Norge. Deltok på internasjonale dommerkurs i regi av MLB, både i Norge og USA. Ble oppfattet av spillere som en dyktig og profesjonell dommer».

HoF-komiteen

hanne4) Hanne Syversen (Bekkestua Dragons)
«Hanne Syversen arbeidet for å opprette NSBF og innlemme det i NIF og de internasjonale forbund; ISF, ESF, CEB, IBAF. Hun var styremedlem i NSBF fra 1991-1993».

HoF-komiteen

don5) Don Loendorf (Oslo Pretenders)
«Don Loendorf grunnla Oslo Pretenders med Albert Stein. Han var aktiv, engasjert og en av pådriverne i utviklingen av klubben. Han spilte 99 kamper i perioden 1991-1998, og vant 10 av 11 NSBF-titler i perioden 1991-96 (6 NM og 4 NBL) for Pretenders. Han innehar fortsatt strike-out-rekorden i Oslo Pretenders, med 16.95 strikeouts per 9 innings i en enkeltsesong for klubben».

HoF-komiteen

Forbundet mottok mange gode kandidater, men dessverre verken kan eller skal alle få plass i Hall of Fame. Hall of Fame skal bestå av de beste av de beste og det er sentrale ressurspersoner som skal bidra til at vi kan bestemme hvem dette er. Vi takker alle som bidro i prosessen og tror neste års valg vil skal litt mer furore og debatt når det etter all sannsynlighet kun skal innlemmes én person. Vi gleder oss allerede!

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny