+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame.

Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik;
«Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig norsk baseball. Han var også ansvarlig for oppstarten av «the independent league», som ga alle lag anledning til å spille flere kamper enn de offisielle kampene fra forbundet. I tillegg var han en stor batter og holdt inntil for få år siden rekorden klubbrekorden i Pretenders i både batting average, on-base percentage og slugging».

Opptak til HoF skjer ved avstemming hvor alle sittende klubbledere, forbundsstyret, medlemmer av HoF, tidligere presidenter, og ansatte i NSBF har stemmerett. Mer informasjon om Hall of Fame finnes på forbundets websider.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny