+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Satsingen i forbundet har de siste årene gitt økt aktivitet, noe som medfører et behov for flere dommere på alle nivåer i norsk soft- og baseball. Vi avholder derfor to Dommer I-kurs for nybegynnere og eksisterende dommere allerede i april. Dette er kurs grunnleggende dømming i baseball og blir avholdt i Stavanger helgen 7. – 8. april, og i Drammen helgen 14. – 15. april. Ved å delta på disse kursene vil deltakerne få mulighet til å bli en del av en voksende sport i Norge og være med å utvikle den. Som dommer vil dette gi andre muligheter enn som spiller, da du vil involveres i sporten på en annen måte. En av disse mulighetene for de som deltar på kursene vil være å bli tatt ut til å dømme under NM-Uka 15. – 19. august i år.

Sidene om dømming har også blitt oppdatert med mer informasjon og om du er interessert å lese mer om det å være dommer gå over til dommersiden og les om det.

Kursinstruktører er Eivind Pagander Tysnes og Tony Jones som har erfaring fra dømming internasjonalt.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny