+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Oppdatert! Programmet og møtebeskrivelser er nå tilgjengelig. Påmelding skjer via e-post til baseball@nif.idrett.no med kopi til president@soft-baseball.no.
Tradisjonen tro avholder NSBF lagledermøte og årsavslutningsfest siste helgen før Halloween, altså 24.-25.oktober i år. Dette er en arena for å fremme klubbens synspunkter, og får å treffe mennesker fra andre klubber i en annen setting enn på baseballbane.
I motsetning til tradisjonen, men i tråd med våre verdier og vår ambisjon om å være Grenseløse, Økende og Ytende, skal vi i år arrangere en rekke med møter der vi inviterer alle interesserte til å være med å diskutere ulike temaer og utforme fremtiden for baseball i Norge.
Det blir møter om følgende temaer:
 • Tradisjonelt lagledermøte der vi gjennomgår erfaringer fra årets NBL og NM
 • Arbeidsmøte for satsing på baseball for barn. Her diskuteres ambisjoner, ønsker, ressurser og behov for å realisere at baseball blir et reellt alternativ for så mange barn som mulig i Norge
 • Arbeidsmøte for Youth Baseball Cup-planlegging.
 • Arbeidsmøte for studentbaseball. Her diskuteres ulike modeller for 1)skape flere studentbaseballag og 2)for å skape aktivitet for eksisterende og fremtidige studentbaseballag
 • Arbeidsmøte for Teknisk Komité og Tekniske interessenter. Konkret arbeid med turneringsreglement og ligastyringsmodell basert på årets erfaringer og tilbakemelding fra klubber.
 • Arbeidsmøte for dommerutvikling. Lage en plan for å øke antall og kvalitet på dommere.
 • Arbeidsmøte for softball. Hvordan skal vi øke interessen og tilbudet av softball?
 • Anleggsmøte der anleggsprosjektene i Stavanger og Trondheim presenteres, og det blir anledning for erfaringsutveksling til klubber som ønsker å skape eget anlegg.
 • Presentasjon av elitesatsing. Ledelsen av Norges Baseballakademi og Norges Landslag i Baseball er til stede og presenterer oppsummering av 2015, samt planer for 2016 og videre.
 • Arbeidsmøte for NSBFs gruppe Sportslig Utvikling. Dette møtet er kun for NSBF-ansatte.
I tillegg vil styret ha egne møter der vi diskuterer innspillene fra møtene, og mer overordnet strategisk retning fremover.
Møtene er fra kl 11:00 – 16:30 på lørdag, og kl 11:00 – 12:30 på søndag. Alle møter er på Idrettens Hus på Ullevål Stadion.
For at initiativer som blir diskutert i møtene blir fulgt opp, skal det opprettes forum, i form av Facebook-grupper, for hvert tema. Her vil deltakere for hvert tema bli invitert slik at samtalene og ideene kan fortsette etter møtet. Det blir opp til dere som deltar her å gjennomføre initiativene, gjerne med økonomisk eller administrativ støtte fra NSBF. Dere får mer informasjon om dette i møtene.
For at så mange som mulig skal kunne delta med sine ressurspersoner og innspill har styret vedtatt følgende reisestøtteordning:
 • Én representant fra hver klubb får dekket full reise og opphold etter reiserefusjonsskjema, gitt billigste plausible reisevei og at reisen er bestilt og betalt senest fredag 9.oktober.
 • Alle som ønsker å delta på ett eller flere av arbeidsmøtene vil få dekket inntil 1000kr av sin reise. Refusjonen blir utbetalt etter vi har registrert din tilstedeværelse i minst ett møte.
NSBF håper at det er interesse for å bidra til utviklingen av sporten vi alle er så glad i, og regner med representanter fra alle klubber til stede. Det bør være temaer her som er interessante for alle lag. Dersom du har temaer du vil snakke om som ikke er på agendaen, så gi beskjed så kanskje vi klarer å gi deg muligheten til å ha et møte om ditt tema også.
Til slutt blir det årsavslutningsfest på kvelden. Vi jobber med planleggingen av dette og kommer tilbake med info om tid og sted. Det som er sikkert er at vi skal sørge for premieutdeling, god stemning og at det blir GØY hver gang!
Jeg gleder meg til å treffe dere alle!
mvh,
Sven Richard
på vegne av styret og administrasjonen i Norges Softball og Baseball-forbund
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny