+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

I helgen ble det arrangert konferanse og generalforsamling i Norges Soft- og Baseballforbund på Idrettens Hus i Oslo. Det ble en produktiv helg med mange gode møter og diskusjoner. 

Carl Davis holdt en flott presentasjon på vegne av BUK om året som har gått, strategi og planer for fremtiden. 

Andy Johnson presenterte eliteprogrammet med fokus på kommende turnering i Irland i juli og endringer i organiseringen nå som Fabian Weber har meldt sin avskjed. 

David Schroeder og Nicole Fett holdt en flott gjennomgang av den foreløpige softball-aktiviteten, fremtidsplaner, visjoner og satsningsområder. 

Søndagens generalforsamling ble avholdt på en ryddig og god måte, med mange gode innspill og diskusjoner.
Det ble gjennomført valg av ny visepresident, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem i hovedstyret.
I tillegg ble det valgt ny kontrollkomite og valgkomite. 

Valget ble godkjent av forsamlingen, og følgende medlemmer ble valgt:

Hovedstyret
Visepresident: Alice Fjelldal
Styremedlem: Marte Overgaar
Styremedlem: Aleksander Wermers
Styremedlem: Carl Davis
Varamedlem: David Schroeder

Kontrollkommite
Leder: Mona Ludvigsen
Medlem: Ian Clark

Valgkommite
Leder: Ola Apenes
Medlem: Henrik Hanselmann
Medlem: Christy Brownlee
Varamedlem: Philip Tolloczko 

Takk til alle som deltok i helgen! Vi ser fram til en spennende sesong.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny