+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Forbundsstyret besluttet torsdag 12. mars å avlyse alle offisielle arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon og smittefaren tilknyttet koronaviruset. NSBF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte og klubber, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.

Vår oppfatning er at det er stor mulighet for at det kommer flere nasjonale og kommunale restriksjoner som vil påvirke muligheten for å kunne gjennomføre aktivitet.

Treningsaktivitet lokalt er det lokale myndigheter som må avgjøre om er gjennomførbart, men vi anbefaler våre klubber å innstille all aktivitet inntil videre.
Klubber som påvirkes direkte av denne beslutningen på grunn av allerede fastsatt terminliste, vil bli kontaktet.

FORBUNDSTINGET 2020
Restriksjonene betyr også at fysisk gjennomføring av forbundstinget 2020 er utsatt på ubestemt tid. Vi undersøker muligheten for gjennomføing på nett og mulig forsvarlig gjennomføring av avstemming og valg som kan sikre anonymitet og tingets integritet.
Tentativ ny dato er 19. april, men avholdelse er avhengig av endret smittesituasjon og retningslinjer fra myndighetene som tilsier at tinget kan avholdes på en ansvarlig måte. Situasjonen følges fortløpende og ny informasjon kommer når tidspunkt og format er bekreftet

Situasjonen følges fortløpende!

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny