+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Generalsekretær legger ut nyhetssak på websider og sosiale medier, samt informerer klubblederne i egen mail. Alle klubber informeres samtidig om at klubbenes årsmøter kan utsettes til 15. juni, samt at forbundstinget utsettes på ubestemt tid.

Sak nr.

Teknisk Direktør vurderer terminlistene fortløpende i samråd med Generalsekretær og klubblederne.

Sak nr.

Det vil gis ekstra økonomisk støtte ved dokumenterte, rimelige ekstrautgifter knyttet til gjennomføring av forbundsrelaterte aktiviteter, som følge av koronasituasjonen. Søknad og dokumentasjon sendes etterskuddsvis når samfunnssituasjonen er avklart.

Sak nr.

President, generalsekretær og Teknisk Direktør gjennomfører møter med klubbledere for å informere om situasjonen, hvilke regler som gjelder og hvordan den følges videre.

Sak nr.

Utviklingskonsulent avklarer behov og praktisk gjennomførbarhet av scorekeeper- og dommerkurs på web, og kontakter klubbene.

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny