+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.
Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til Softball Team Norway.
Totalbudsjett inntil videre gir et underskudd på kr 278 000.

Sak nr.

Styret forberedte dokumenter, og arbeidsoppgaver frem mot tinget. Emilie Zaccariasen fra Idrettsstyret møter forbundsstyret fra kl. 09:30 – 10:30. 

Sak nr.

Situasjonen følges fortløpende. Klubber anbefales å følge utvikling lokalt og vurdere konkret om tiltak må gjøres i forbindelse med treninger eller kamper.

Sak nr.

Generalsekretær presenterte gjeldende Antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan, i forbindelse med søknad til Antidoping Norge om resertifisering som Rent Særforbund. Generalsekretær forbereder rapport og søknad til ADNO.

Sak nr.

NSBF har mottatt utkast til avtale med JOYMO, en mobil streamingløsning. Ikke eksklusiv, men gir først og fremst JOYMO tillatelse til å kontakte våre medlemsklubber og tegne samarbeidsavtale. NSBF vil beholde rettighetene til innholdet fra turneringer og arrangementer organisert av NSBF. Avtalen behandles av styret etter gjjennomlesning.

Sak nr.

Søknadsprosessen er avsluttet fra NIF. Mottatt kun en søknad, fra Oslo Alligators. Innstilles i henhold kriteriene for støtteordningen.

Sak nr.

Mandag 16. mars, kl. 20:00

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny