+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20200622-01

President Aleksander Nilsen tok introduksjon til nytt styre.
Ansvarsoppgaver:
Andreas: Softball
David: Softball/marketing
Vilde: marketing/kids/youth
Marte: Softball

%

Sak nr 20200622-02

President Aleksander Nilsen tok introduksjon til nytt styre.
Ansvarsoppgaver:
Andreas: Softball
David: Softball/marketing
Vilde: marketing/kids/youth
Marte: Softball

GS Bjørn Christian Thode ga en kort økonomisk oppdatering, som viser reduserte inntekter sammenliknet med samme periode i 2019. Dette skyldes i stor grad fraværende bingoinntekter og lavere tilskudd over Post 2 og 3, men dette er i henhold til vedtatt budsjett. Grunnet korona-situasjonen har forbundet så langt i stor grad bare hatt faste utgifter og få variable kostnader. Dette gjør at vi så langt har et overskudd, men det er forventet at dette reduseres etterhvert som aktiviteten åpnes opp igjen. 

%

Sak nr 20200622-3

Styret diskuterte strategiplanen. Det ble etterlyst flere konkrete tiltak rundt softball, som er vårt reneste breddetiltak.

%

Sak nr 20200622-4

Det inviterers til møte i markedsføringskomiteen mandag 29. juni. kl. 20:00.

%

Sak nr 20200622-5

Koronaoppdatering:
Det er viktig at alle klubber forholder seg til forbundets retningslinjer, som er postet på forbundets websider.
SB: Første runde i Grand Slam Softball arrangert i Sandefjord – 
BB: Første runde i Forbundsserien og Little League arrangert i Oslo, i tillegg til treningskamper i Kristiansand.
ESB: starter helgen 27. – 28. juni.

%

Sak nr 20200622-6

Softballkomiteen vil vurdere konkurranseformat i møte for GSS.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny