+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Generalsekretær gikk raskt gjennom hovedpunktene fra møtet.

Bergen Wet Sox søker om kr 16 750,-, med bakgrunn i Covid-19, og generelt behov for nytt utstyr til nye spillere. Styret vurderer søknaden og gir GS tilbakemelding innen 10. juni på innstilling.

GS ga styret status for møtet. Styret møter senest kl. 10:30 for klargjøring før start. Bjørn Christian Thode og Alex Guilford styrer fra Ullevål, mens resten av styret deltar på web.

Det jobbes med implementering av WBSC sin scorekeeperløsning/MyBallClub. Det gjennomføres møte med Paul Macaluso fra WBSC torsdag 11. juni for gjennomgang av BETA-versjon for våre turneringer.

Styret mottok 3. juni bekreftelse på godkjent søknad som «Rent Særforbund». Etter søknadsprosess NSBF ble onsdag 3. juni sertifisert «Rent Særforbund» for 2 nye år, frem til 30. juni 2022, av Antidoping Norge.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny