+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Siden 2004 har WADA publisert dopinglisten med oversikt over hvilke stoffer og metoder som er forbudte i og utenfor konkurranse.
Listen oppdateres normalt én gang i året, og frem til den reviderte listen gjøres kjent 1. oktober, tar WADA imot høringsinnspill fra en rekke interessenter.
Utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan plikter å gjøre seg kjent med dopinglistens innhold og endringene som foreligger.

ADNO har nå utarbeidet en norsk oversettelse av listen, samt oversatt dokumentet som tar for seg hovedendringer på listen.
Hovedendringene kan du lese her.

I tillegg til dopinglisten, har WADA vedtatt en oppdatert overvåkingsliste. Overvåkingslisten er ikke en forbudsliste, men er en liste over stoffer som WADA ønsker å følge med på for å se om det kan tyde på misbruk av disse stoffene i idretten.
Dopinglisten 2020
Overvåkingslisten 2020
Hovedendringer på dopinglisten 2020

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny