+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Utkastet til serieoppsett er nesten ferdig og sendes ut til klubber og dommerkomiteen for gjennomsyn innen 15. november. Påmeldingsfristen er satt til 1. desember for baseball, og 31. januar for softball. Endelig kampoppsett for baseball publiseres innen 31. desember. Klubber står fritt til å bytte kamper og kampdatoer mellom seg innenfor reglene i Turneringsreglementet.

Sak nr.

Deltakere i NNT SB og BB skal bidra med å dømme i Little League, innenfor rammen av dugnadstimer.
Dommerkomiteen undersøker utstyrsbehov, og mulig økonomisk støtte til dommere på de ulike nivåene.

Sak nr.

Gjennomføres arbeidsgruppe for å se på budsjett 2020-2023 og konkretisering av strategiplanen under kongressen i Japan..

Sak nr.

Generalsekretær etterlyser tilbakemelding fra GS i Golfforbundet, Tor Anders Hanssen.

Left Menu IconTurneringer
Meny