+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Det er nå klart for en ny søknadsrunde!
Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2020 (med fakturadato i 2021). Søknadsfristen er onsdag 9. mars 2022. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist!
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside. Søknadsportalen finner du her.
Veilederen finnes her.

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Allidrett søker via sin idrettskrets.
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har man aldri vært innlogget med sin «Min idrett»-bruker før, går man til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har man tidligere vært innlogget, men glemt brukernavnet eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?»

Det er sendt e-posten til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL.
  • Allidrett: Leder og org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/allidrett med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Allidrett retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskretsen, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support.
Har du spørsmål om godkjent utstyr, rettes disse eventuelt til NSBF dersom man ikke finner svaret i listen over godkjent utstyr.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. Lykke til!

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny