+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20220307-01

Godkjenne innkalling og agenda

På grunn av forfall var ikke styret vedtaksdyktig.
Fremmøtte deltakere fra styret:
Aleksander Nilsen
Barbara Eliassen

%

Sak 20220307-02

Godkjenne referat fra forrige møte

Tatt til etteretning.

%

20220307-03

Forbundsting 2022

Til etteretning.
Planlegging av generalforsamling

  • Saker til behandling og dokumenter
  • Ansvarsfordeling

%

Sak 20220307-04

Nominasjon WBSC Europe

Bjørn Christian Thode har blitt forespurt av det nye styret i WBSC Europe om nominasjon til «Integrity Commission». «Integrity Comission» er en av de fire lovpålagte komiteene i WBSC Europe.
Søknadsfrist for midler fra NIF til kandidaturprosesser for internasjonale verv er 7. mars. Som grunnlag for søknad om økonomisk støtte fra NIF til kandidaturkampanje kreves det styrebehandling i forbundet.
På grunn av kort søknadsfrist ble saken behandlet av styret per epost.

%

Sak 20220307-05

Idrettens Styringsbarometer

Utsettes til neste styremøte

%

Sak 20220307-06

Årsregnskap 2021

Til etteretning.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 44 302,-

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny