+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20221114-01

Godkjenne innkalling og agenda

Godkjent

%

Sak 20221114-02

Godkjenne referat fra forrige møte, og oppfølging av aksjonspunkter.

Godkjent

%

Sak 20221114-03

Høstkonferansen/Årsavslutning 22. - 23. oktober

Ansvarspersoner presenterte sammendrag og erfaringer fra konferansen og årsavslutningen.

%

Sak 20221114-04

Forbundstinget 2023

Foreslås avholdt 18. mars i Sandefjord, kl. 11:00 – 15:30. 
Det er planlagt innendørsturnering i «åpen» softball i Sandarhallen fra kl. 16:00, etter samme mal som for Vinterturneringen i 2018. Dette er en god anledning til både å samle flere mennesker på et sted, redusere både antall reiser og reisetid.
Vedtatt enstemmig. Frist for innkallelse: 18. januar 2023.

%

Sak 20221114-05

Etiske retningslinjer for overganger

For å redusere konflikter og øke kommunikasjonen og samarbeidet mellom klubber, skulle forbundsadministrasjonen utarbeide etiske retningslinjer for spilleroverganger. Frist for publisering er 15/11.
Vedtatt enstemmig.

%

Sak 20221114-06

WBSC Europe Congress 2023

Informasjonssak:
Avholdes i Beograd 9. – 12. februar. Tas til etterretning. Frist for for å oppnevne delegat(er) er 9. januar 2023. 

%

Sak 20221114-07

NIF Ledersamling 19. - 20. november

NIF avholder Ledersamling på Gardermoen 19. -20. nov. SFF avholder ekstraordinært årsmøte 18. november. Generalsekretær deltar på vegne av NSBF.

%

Sak 20221114-08

Neste styremøte

2022 20:30

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny