+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Under Høstkonferansen ble det uttrykt ønske fra NSBF sine klubber at det skal utvikles kjøreregler eller etiske retningslinjer for overgang mellom klubber og miljøer, også langt nedover i aldersklassene. Nye etiske retningslinjer ble behandlet i forbundsstyremøte 14. november.
Også innen våre idetter er bytte av klubb og miljø et sensitivt tema, kanskje spesielt for unge utøvere med ønske om utvidet satsing. En utøver som satser på softball eller baseball som idrett er gjerne et forbilde for andre og dermed viktig i rekrutteringsarbeidet for klubben i lokalmiljøet og på treninger. I tillegg kan spilleren være sterkt medvirkende til klubbens plassering i serier og mesterskap. Klubben kan også gjennom
flere år ha satset ressurser på spilleren, og kan i noen tilfeller oppleve et klubb- og miljøskifte som et svik.

Det kan være mange årsaker til at en utøver ønsker eller har behov for klubb- eller miljøskifte. En del av disse årsakene skal være formelt dekket av dagens overgangsregler. Det som imidlertid kan føles
mest negativt, er når det aktivt rekrutteres gode spillere som er rekruttert og/eller bygget opp av andre klubber.

De etiske retningslinjer gelder gjeldende for alle involverte parter i forbindelse med utøveres bytte av miljø og/eller klubb. Retningslinjene gjelder for forbund, klubb, utøvere og foresatte for mindreårige utøvere, samt eventuelt andre involverte parter.

Du finner de etiske retningslinjene på forbundets websider for lover og regler. Overgangsreglene og tilhørende skjema finnes her.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny