+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Den årlige høstkonferansen for NSBF-medlemmer og støttespillere ble en god og inspirerende helg. Vi var nærmere 30 engasjerte deltakere på møtene, og årsavslutnigsfesten på Idrettens Hus trakk over 40 entusiaster i alle aldere.

For de som ikke hadde anledning til å delta, eller som ønsker en oppfriskning på hva som ble tatt opp; her kommer en kort oppsummering av helgens møter.

Det hele ble sparket i gang med en presentasjon av BUK’s arbeid og fremtidige fokuspunkter. Blant annet er det både webside og playbook på gang. BUK arrangerer trenerkurs i November i Sandefjord, og har store planer for mer aktivitet for barn og unge i 2018.

Eliteprogrammet ble presentert av Alek Nilsen. Tiden fremover vil blant annet gå med på å forberede landslaget til EM i C-pool i 2018. Vi gleder oss til å se gutta våre i aksjon igjen.

Hovedfokus på lagledermøtet var utvikling av dommere, scorekeepere og trenere. Både videreutvikling av allerede eksisterende personell, men også kursing av nye viktige støttespillere. Klubbene får snart en undersøkelse for å kartlegge behovet.

På studentbaseball-møtet ble det holdt flere interessante diskusjoner rundt blant annet rekruttering, felles plattformer for tettere samarbeid, kommende studentcuper, og hvilke støtteordninger som skal gis ved oppstart av nye studentlag. Studentbaseballen får nå en offisiell komité, og er mer knyttet sammen enn noen gang.

Under softballmøtet ble det besluttet å satse stort på softball fremover. Miljøet rundt Sandefjord har vokst seg stort og inkluderende, og vi tror at resten av landet kan lære mye av det de har fått til. I 2018 skal vi arrangere en innendørs vinterturnering i Oslo og flere turneringer som leder opp mot det første norgesmesterskapet i softball i august.

Søndagen startet med anleggsmøte som diskuterte tilstand og videreutvikling av eksisterende og nye baner. Det blir enda viktigere enn noen gang å vedlikeholde eksisterende baner og få fortgang i planene om ny bane i Osloområdet, ettersom Rud med stor sannsynlighet forsvinner i 2019.

Samtidig med anleggsmøtet ble det avholdt arbeidsmøte om satsing på baseball for barn.

Det ytres ønske om å opprette en ungdomsserie, for de barna som ikke helt er klare til å rykke opp i forbunds- og eliteserien. Det ble også diskutert rundt mer fokus på «slåball» i skolen. Dette vil føre til økt rekruttering for klubbene, så her må vi som forbund gå sammen og forsøke å få sporten vår bedre kjent blant våre unge håpefulle. Forbundet har utstyr til utlån, så her er det mange muligheter for utvikling.

Teknisk komite hadde et produktivt møte, og det ble gjort flere regelendringer for kommende sesong. TK har forpliktet seg til å sende endringene til turneringsreglementet før påmelding til årets sesong som får et nytt og spennende format.

Helgen ble avsluttet med styremøte som oppsummerte alt og bestemte prioriterte områder for 2018. Våre felles mål er å satse stort på softball, videreføre det gode arbeidet i BUK og seriespillet. Videre skal vi fokusere med på kommunikasjon og markedsføring. Vi er stolte over at Alice Fjelldal blir markedsføringsansvarlig for NSBF. Vi gleder oss til å jobbe mot et enda større forbund, enda tettere samhold og mer allmenn kjennskap til sporten vår i Norge.

Vi takker nok en gang for en flott helg, og ønsker dere alle en god offseason.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny