+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

NSBF-konferansen var i år vellykket med nærmere 30 deltakere fra de fleste klubbene i Norge. Styret diskuterte i dag erfaringer fra planlegging, gjennomføring og oppfølging av konferansen for å lage et enda bedre arrangement neste år.

Basert på innspill fra klubbene vil styret i 2018 fokusere spesielt på:

 • Øke softballaktiviteten med langsiktig målsetning om at softball skal være den største driveren for aktivitet i NSBF
 • Videre justering av turneringsoppsett
 • Arrangere NM under NM-uka 2017

NSBF-konferansen 2018 blir 20.-21.oktober.

Sak nr.

Hovedsakene for kongressen var valg av divisjonsstyrer (Softball Division og Baseball Division), i tillegg til implementering av nye statutter som sluttfører sammenslåingsprosessen mellom softball (International Softball Federation) og baseball (International Baseball Federation), under World Baseball and Softball Confederation (WBSC). Det var en reell frykt for at europeiske delegater ville bli fjernet fra begge divisjonsstyrene, noe som i stor grad også skjedde. Kongressen besto i stor grad av 2 fraksjoner, hvor den ene fraksjonen i hovedsak besto av europeiske og noen andre vestlige land som vektlegger demokrati og transparens, mens den andre fraksjonen besto av land som støttet sittende WBSC-president Riccardo Fraccari (ITA). Valgprosessen bar i stor grad preg av «avtalt spill», hvor Europa trakk det korteste strået. Europa-fraksjonen frykter en sentralisering av makt, på bekostning av demokrati og transparens, noe som ikke nødvendigvis vil være til gunst for mindre utviklende soft- og baseball-land, hvor mange ligger i Europa.

Det ble knyttet nye kontakter som åpner muligheten både for blant annet trenerressursutveksling, samt bistand til bistand. Det ble gjennomført møte med de andre nordiske landene tilstede for å se på muligheten for å koordinere utviklingen av funksjonærer og felles dommer- og scorekeeper-pool.

Sak nr.

NSBF styrer mot et solid overskudd på næremere NOK 500.000,- for 2017. Årsaken til overskuddet er dessverre at store deler av planlagte kostbare aktiviteter ikke har blitt gjennomført i år. Det positive med dette er at NSBF vil ha flere frie midler tilgjengelige for kostbare initiativer i fremtiden.

Sak nr.

Turneringsspill i 2018 vil bestå av:

 • Eliteserien i Baseball (tilsvarende som 2017)
 • En ny strukturert serie på nivået under Eliteserien
 • Forbundsserien i Baseball (med noen justeringer fra 2017)

Teknisk Komité er i gang med å utarbeide nye konsepter og oppdatere turneringsreglement. Dette skal være kommunisert til klubbene i god tid før påmeldingen til 2018-sesongen.

I tillegg til seniorspill i baseball vil det bli videre utvidet Little League og flere offisielle softballturneringer

Sak nr.

Turneringskomitéen med Sjurd Skutlaberg i spissen er i gang med å planlegge NM-uka 2018. Det avholdes i Stavanger, og derfor vil et tett samarbeid med Sola Aviators være en nøkkel til suksess. NSBF vil bistå økonomisk og praktisk for å sikre en god gjennomføring av arrangementet.

Sak nr.

NSBF ønsker Nicole Fett velkommen som offisielt medlem i Teknisk Komité.

Sak nr.

Etter NSBF-konferansen ble det bestemt at anleggskomitéen vil avvikles. Grunnen til dette er at det har vært vanskelig å finne et godt mandat for arbeidet. NSBF Anleggsforum på Facebook sammen med samlingene i forbindelse med generalforsamling og konferanse er dekkende.

Styret vil diskutere fordeling av andre oppgaver tiltenkt anleggsforumet på neste styremøte.

Sak nr.

I forbindelse med at softball kom frem som et høyt prioritert satsingsområdet på NSBF-konferansen ble det besluttet å opprette en softballkomité med stort mandat og innflytelseskraft. Komitéen blir ledet av David Schroeder (Sandefjord) og Alice Fjelldal vil representere styret. Mandat og resterende medlemmer vil bli ferdigstilt før utgangen av året.

Det er allerede bestemt at softballkomitéen skal:

 • Arrangere åpen innendørs softballturnering i januar eller februar
 • Arrangere minst tre offisielle softballturneringer i sesongen, med NM i softball i NM-uka som høydepunkt
 • Utarbeide konsepter og lage langtidsplan for softballsatsingen

Sak nr.

I forbindelse med pågående mediadekning av pengebruk sentralt i NIF, spesifikt refusjon av betydelige utgifter til alkohol har NSBF benyttet anledningen til å formalisere vår egen policy om alkohol. Det ble diskutert og besluttet en restriktiv, men åpen linje. Vi vil formalisere teksten rundt følgende prinsipper:

 • Maks to alkoholenheter per person ved bespisning dekket av NSBF. Dyre viner eller coctails tillates ikke
 • Ved årsavslutningsfest eller liknende arrangementer kan NSBF kjøpe inn inntil tre enheter alkohol til hver voksne deltaker
 • Ved eksterne arrangement som representasjon i internasjonale forbund kan NSBF sine representanter kjøpe begrensede mengder alkohol i tråd med gjeldende sosial norm. Mottakere av alkohol på NSBF sin regning skal dokumenteres så det kan vurderes i etterkant
 • Ved tvil skal NSBF sine representanter vurdere «red face test» (dersom denne handlingen ble dekket i media, ville jeg være flau?)
 • Alle NSBF sine representanter vil bli informert om retningslinjene
NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny