+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20201005-1

Styret ønskes rådført om vedtak i forbindelse med protest på tildeling av seriemesterskapet for 2020. Beslutningsmyndighet tillegges TK i tråd med turneringsreglementet og kan i utgangspunktet ikke påklages. I dette tilfellet er TK inaktivt og avgjørelsen ble tatt av Teknisk Direktør i samråd med generalsekretær og president i NSBF.
Etter presentasjon av saksdokumentene og diskusjonsrunde vedtok styret vedtok enstemmig å stille seg bak utkastet til tilsvar på protesten. President Aleksander Nilsen avsto fra å stemme under behandlingen.

%

Sak nr 20201005-2

Vellykket gjennomføring til tross for pandemi. Alle lag fikk spilt 8-12 kamper i GSS. 6 deltakende lag i NM, som ble arrangert over 2 dager i Sandefjord. For fremtidige NM burde arrangøren stille med 2 baner, i det minste for round robin-runden. Finalerundene kan arrangeres på hovedbanen. Det må gjennomføres scorekeeperkurs og lagene må pålegges å stille med deltakere. Det må gjennomføres dommerkurs og lagene må pålegges å stille med deltakere. Før sesongen 2021 bør det vurderes hvor vidt dommergodtgjørelsene skal endres, for å sikre utviklingen av funksjonærer. Dette er et budsjettspørsmål hvor medlemsklubbene må involveres.

%

Sak nr 20201005-3

Utsettes til senere tidspunkt når Alex Guilford har mulighet til å være tilstede.

%

Sak nr 20201005-4

Kun gjennomført ca. 8 Little League-kamper i ordinær serie, grunnet begrensinger tilknyttet Covid-19.
Bjørn Christian Thode og Alex Guilford forebereder saksunderlag for satsingsområder og målsettinger 2021-2023, for behandling under styremøre og strategisamling 7. – 8. november.

%

Sak nr 20201005-5

Utsettes inntil videre. Arrangeres sannsynligvis i forbindelse med forbundstinget planlagt i mars 2021.

%

Sak nr 20201005-6

Tentativt 7. – 8. november, på Ullevål.

%

Sak nr 20201005-7

NSBF har siden 2013 hatt engasjement i bingolokalet CB Sinsen sammen med Norges Bandyforbund, Norges Badmintonforbund, Norges Basketballforbund og Norges Bueskytterforbund. Hovedaksjonær er Norsk Idrettsbingo. Ved endring i aksjonærboken gjorde Norsk Tipping oppmerksom på at kommisjonærstatus for Belago ville bli trukket tilbake og maskinene ville bli hentet 2. oktober.
Tap av Belago-maskinene kan i ytterste konsekvens bety at bingolokalene legges ned. Per dags dato har NSBF et eierskap i Norsk Idrettsbingo på ca. 1 %, verdsatt i regnskapet til ca. kr 55 000,-.
Styret ser seg positive til å bidra til at selskapet reddes, under de rette forutsetninger.
Styret avventer ytterligere informasjon fra GS mot slutten av oktober, når de andre eierne (særforbundene) har styrebehandlet og vurdert situasjonen. 
Styret i NSBF vil bli forelagt utkast til eventuell ny eierstruktur og avtale i forbindelse med overtakelse, for endelig godkjenning.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny