+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20200824-1

Godkjent

%

Sak nr 20200824-2

Bjørn Christian Thode redegjorde for økonomisk status. Overskudd per august ca 750 000,-, kan forvente et overskudd på ca 300K grunnet Covid-19, men dette er overførbart til 2021 av samme årsak.

%

Sak nr 20200824-3

Alex Guilford redegjorde for skolebesøk, som er gjennomført med ca. 500 deltakende barn, som er lavere enn målsetting, men dette skyldes i stor grad Covid-19.

%

Sak nr 20200824-4

Alex Guilford redegjorde for utsatte ESB-kamper grunnet regn. Vud\rderes flyttet til  helgen 19. – 20. september. Ingen utsatte kamper grunnet Covid-19. Vi har dessverre oppleved flere utsatte kamper i FSB, men disse kan fremdeles hentes inn.

%

Sak nr 20200824-5

GSS som et rekrutteringsverktøy ser ut til å fungere etter intesjonen. Turneringsformat kan diskuteres mot 2021-sesongen. Styret bevilger inntil kr 30 000,- til bilder og video fra 2 runder GSS og NM Co-Ed, og Baseball NM. Aleksander Nilsen undersøker vedrørende BB, Marte, David og Andreas undersøker vedrørende SB.

%

Sak nr 20200824-6

Gjenstående Little League-kamper i Sandefjord 5. september, og to innendørsturneringer i oktober og november.  

%

Sak nr 20200824-7

Avventer mottak av søknad om støtte til scoreboard fra Sandefjord og Rommen

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny