+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210614-1

%

Sak nr 20210614-2

%

Sak nr 20210614-3

Generell oppdatering og forventning videre. Oppdatering på forventet turneringsavvikling resten av sesongen. GS ga en kort oppdatering på situasjonen hvor vi fortsatt ikke vet om vi vil kunne åpne opp for konkurranser på noe alderstrinn før sommerferien. Det er fortsatt enkelte strengere lokale begrensinger i forhold til reise på tvers av kommune/regionale grenser. Forhåpentligvis ha lokale kamper så langt som mulig, men dette er avhengig av at retningslinjene for reise tillater det. For kamper i juli ønsker vi i det minste å oppnå minst en konkurransehelg, i begynnelsen eller slutten, dersom vi har klubber tilgjengelig.
Et av hovedmålene for sesongen ser ut til å bli fullverdig gjennomføring av NM i baseball og softball.

%

Sak nr 20210614-4

NSBF hadde per 1. juni 581 aktive registrert i idrettens årlige aktivitetsrapportering, mot 623 for 2019. Dette er en nedgang på 6,7 %.

%

Sak nr 20210614-5

Scorekeeperkurs: 2-3 scorekeeperkurs gjennomført.
Dommerkurs: vanskelig å gjennomføre grunnet manglende digitalt materiale. Uavhengige dommere synes mindre pålitelig i dagens situasjon og vi må derfor legge mer vekt på utvikling i klubbene.
Skolebesøk: Kom dessevrre sent i gang grunnet covid. Oppstart 3. mai, men har siden da gjennomført 15 dager med aktivitet, stort sett med flere klasser hver dag. Vi har undervist for 765 elever så langt, og det skal gjennomføres flere besøk frem mot sommerferien.
Baseball camps: Det er planlagt flere camps i løpet av sommeren.

%

Sak nr 20210614-6

Grunnet opphold i konkurranseaktivitet pga. korona, foreslås det at alle klubber får halvert klubbkontingent og påmeldingsavgift for sesongen 2021. Dette skal kompensere både for bortfall av aktivitet og bidra til å styrke klubbøkonomien. Jamfør budsjett for 2021 er kostnaden estimert til kr 33 000, som foreslås ført mot «Støtte idrettslag». Godkjent enstemmig.

%

Sak nr 20210614-7

Norsk idrett gjennomførte Idrettsting digitalt siste helgen i mai og President Aleksander Nilsen og Visepresident Alice Fjelldal deltok hver sin dag. Mange av de sakene på agendaen ble videreført til ekstraordinært idrettsting i oktober 2021, som planlegges avholdt fysisk. Aleksander Nilsen tok en kort gjennomgang av sakene som ble behandlet på tinget.

%

Sak nr 20210614-8

Vi har mottatt søknad fra Rakul Davis (MIF Brown Sox) på vegne av to utøvere som er opptatt til idrettslinjen ved «Akademiet» i Kristiansand, med fokus på baseball. Med referanse til søknadsbehandlingen, vil GS utarbeide retningslinjer for tildeling av stipend(er). Endelig tildeling vil bli gitt etter mottak av offisiell søknad.

%

Sak nr 20210614-9

NSBF fikk fornyet status som Rent Særforbund 30.06.20, for en 2-årsperiode. Halveis i perioden, 08.06.21, ble det gjennomført evaluering i samarbeid med Antidoping Norge. Styremedlemmer i NSBF skal sette seg inn forbundets forpliktelser i henhold til handlingsplan og tiltak under godkjenningsordningen «Rent Særforbund». GS informerte styremedlemmene om ordningen «Rent Særforbund».

%

Sak nr 20210614-10

31. mai ble det avgjort at vi skulle trekke laget fra EM grunnet Covid-19. GS informerte kort om begrunnelsen for at landslaget ble trukket fra EM Qualifier i Serbia, 27. – 4. juli.

%

Sak nr 20210614-11

Marte Myhrer informerte om konstituerende softballkomitémøte 8. april, som nå består av 5 medlemmer.
Aktuell sak var utfordrringene med å skaffe dommere og utvikle dem. Bør utvikles egne dommere for hver enkelt konkurransegren i forbundet.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny