+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20211129-1

%

Sak nr 20211129-2

Til informasjon. GS deltok på vegne av styret under WBSC Europe’s kongress i Roma 19. – 21. november.
Agenda var godkjennelse av statutter for WBSC Europe for den ekstraordinære kongressen, og nedleggelse av CEB/ESF i de ordinære kongressene.
Statuttene ble vedtatt men avgjørelsen om nedleggelse av ESF og CEb ble utsatt til ordinær kongress i februar.
Ordinær kongress ble vedtatt avholdt i Slovenia, 11.- 13. februar, enten i Ljubljana eller Bled.

%

Sak nr 20211129-3

Til informasjon; Softballkomiteen har ønsket å presentere en fordeling av ansvarsområder i komiteen men dette er ikke helt landet enda. Fortsatt behov for å dekke inn enkelte roller.

%

Sak nr 20211129-4

GS undersøker muligheter for «Årshjul», f.eks. Plandisc..

%

Sak nr 20211129-5

Erin Lundquist er tilbudt og har akseptert posisjonen som landslagsansvarlig for Softball Norway. Aleksander Nilsen og Bjørn Christian Thode forhandler fortsatt med Andy Johnson om vilkårene for hans stilling.

%

Sak nr 20211129-6

NSBF er tildelt kr 108 688,- i ekstratilskudd med mål om å bistå idrettslagene etter pandemien, og til å bidra til sterke og veldrevne idrettslag. Idrettsstrategien har en profil med et særlig fokus på å bidra til mangfoldig og inkluderende idrett, og til å motvirke at pandemien skaper økte skjevheter i deltakelse. Tildelingen kan benyttes i 2021 og 2022. Benyttes i tråd med satsingsområder innen Støttemodellen.

%

Sak nr 20211129-7

Informasjonssak: Trondheim Baseball ønsker å delta i European Qualifier for klubblag i 2022.

%

Sak nr 20211129-8

NSBF forhandler nå om sponsoravtale med Playfinity. Avtalen har til hensikt å gi direkte øknonomisk tilskudd til NSBF, samt produkter fra selskapet tilknyttet forbundet aktiviteter. GS møter Playfinity for å diskutere sponsoravtale  

%

Sak nr 20211129-9

Tentativ dato 12. – 13. mars. GS kontakter Valgkomiteen

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny