+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210927-1

Grunnet forfall fra flere styremedlemmer var ikke styremøtet vedtaksdyktig

%

Sak nr 20210927-2

Utsettes til neste møte

%

Sak nr 20210927-3

Informasjonssak fra MArte Myhrer; Det er ytret ønske om videreutvikling av Team Norway og landslag for damer, med tanke på opprettelse av et utviklingsmiljø og fremtidig opprettelse av et landslag i fastpitch softball. 

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny