+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210215-1

%

Sak nr 20210215-2

GS etterlyser svar på ytterligere informasjon om arrangementet. Styret er positiv til initiativet, men tror ikke det er gjennomførbart programmet slik det er presentert.

%

Sak nr 20210215-3

Det er sendt ut spørreundersøkelse om mulig fremtidig tverridrettslig Nordisk Mesterskap etter mal fra NM og SM Veka, tidligst i 2023/24. Styret er positiv til arrangementet, gitt at det passer inn i ordinært terminliste. GS besvarer undersøkelsen.

%

Sak nr 20210215-4

GS ga kort informasjon om status i prosjektet.

%

Sak nr 20210215-5

Endelig tildeling av rammestilskudd for 2021 er forventet i løpet av en ukes tid. GS fortsetter arbeidet med budsjettet frem mot publisering 28. februar. Styremedlemmer med ansvar innen bestemte områder må sende inn oppdatert budsjettutkast så snart som mulig.

%

Sak nr 20210215-6

IRK har ikke presentert et regnskap oppdatert per 31.12.20, men det er antatt et overskudd på ca. kr 30 000,-. GS forbereder årsregnskapet i samarbeid med IRK frem mot publisering av utkast 28. februar.

%

Sak nr 20210215-7

Forbundstinget gjennomføres digitalt også for 2021 grunnet smittesituasjonen. Det tas sikte på gjennomføring av grupperom for Little League, ungdom, softball og Full Telling, i tillegg til gjennomføring av lovpålagte saker for forbundstinget. Hovedstyret gjør et forsøk på å stille samlet på Ullevål

%

Sak nr 20210215-8

Drøfte dato for oppstart av filmprosjektet med Truls Melbye. Utsettes til neste møte grunnet sykdom.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny