+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

President Sven Richard Magerøy Tønnessen ønsket de nye styremedlemmene velkommen. Vi diskuterte forbundets oppgaver og organisering. Alle styremedlemmene fortalte om sin bakgrunn, forventninger og ønsker. Vi begynte å tenke på definerte roller til styremedlemmene.

Sak nr.

Vi gikk gjennom NSBF sitt nye samarbeidsverktøy Confluence (https://www.atlassian.com/software/confluence). Styremedlemmene fikk en innføring i strukturen og bruk av verktøyet.

Sak nr.

Teknisk Komité sitt utkast på nytt turneringsreglement ble godkjent og skal distribueres til klubbene så fort som mulig.

Sak nr.

NSBF har fått et formelt tilbud om en avtale om sponsing og rabatterte priser for Norges Landslag i Baseball og Norges Baseballakademi. Styret godkjente avtalen under forutsetning av noen justeringer i kontrakten. Macron blir dermed Baseball Norge sin første offisielle sponsor.

Sak nr.

Bjørn Christian Thode presenterte kort NIF’s Domsutvalgs innstilling i Straffesak 2/2016. Ankefristen utløper 3. mai og generalsekretær følger opp prosessen videre, samt eventuell publisering av endelig utfall i samarbeid med NIF..

Sak nr.

Idrettsregistreringen sier at NSBF hadde 777 medlemmer i 2015. Det er fremdeles tre klubber som ikke har fått registrert sine medlemmer, og vi har fått utsatt fristen. Vi regner med at endelig tall blir ca 850 medlemmer.

Årsaken til fallet i antall medlemmer fra i fjor er i hovedsak høyere krav til registrering gjennom overgang til elektronisk medlemsregistrering i ordningen for Samordnet rapportering

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny