+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Landslaget organiserer treningskamper mot Pakistan in Kristiansand 24.-26. juni. Kristiansand Suns søker om støtte til å bidra til å skape gode rammer rundt arrangementet.

Kristiansand Suns tildeles følgende støtte:

  • NSBF bistår økonomisk og praktisk med dømming – spesifikt å innhente Tony Jones fra Finland
  • NSBF gir støtte til å produsere, trykke og distribuere markedsmateriale. NSBF ønsker en nærmere spesifikasjon på hvilke planer som foreligger før vi bestemmer endele støttesum
  • NSBF kan bidra med penger til innkjøp av mat og drikke til salg under arrangementet. Suns betaler tilbake for utleggene, men kan beholde eventuelt overskudd. Dersom salget går med tap vil NSBF dekke tapet

NSBF anbefaler Kristiansand Suns til å inngå en dialog med Kristiansand kommune om videre støtte og samarbeid.

Kristiansand Suns søkte om støtte til forbedring av banen i samme søknad. NSBF regner dette som en seperat sak. Kristiansand Suns har nylig fått betydelige midler i støtte til banen. Vi ønkser å opprettholde dialogen om pengebruken og behov, men gir ikke ytterligere støtte i denne omgang. NSBF ønsker å prioritere støtte til anlegg som er i dårligere stand enn Kristiansand.

Sak nr.

NSBF har opplevd en betydelig økning i aktivitet, medlemstall og administrative oppgaver gjennom de siste årene, og vi ønsker å fortsette å forbedre måten vi kan yte service til våre klubber og medlemmer. Rene klubbrettede utviklingsoppgaver har måttet vike plass for bedre seriegjennomføring, satsing på ungdomsakademi, YBC, landslag, clinics, trenerkurs osv. Derfor kan det være behov for en dedikert ressurs på deltid for å dekke rene utviklingsoppgaver til klubbene. Finansieringen til en eventuell stilling vil sannsynligvis i veldig stor grad dekkes av øremerkede Post 3-midler, og vil dermed ikke ha særlig negativ effekt på andre aktiviteter. 

Styret hadde en veldig god tidlig dialog om temaet. Da dette er en stor avgjørelse vil vi ha denne dialogen gående en stund for å sikre en moden beslutning og unngå en hasteavgjørelse.

Sak nr.

Planleggingen av høstens store arrangement er godt i gang, og ledet av nye styremedlemmer Alice Fjelldal og Marte Myhrer-Hoaas.

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny