+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

NBL1 blir som tidligere år, med mulig åpning for andre klubber å melde seg på dersom de oppfyller gitte kriterier som er under utarbeidelse.

Det arbeides med et alternativt konsept til NBL2. Det vil kommuniseres når det er klart.

Informasjon vil bli sendt ut 15.desember, med påmeldingsfrist 15.januar.

Sak nr.

Generalsekretæren presenterte (uoffisiell) økonomirapport for Q3

  • Generalforsamling, NSBF-konferansen og årsavslutningsfesten ble gjennomført på budsjett
  • Har fått lavere tilskudd enn budsjettert på Post 2 pga en feil avregning hos NIF. Dette vil bli justert senere
  • Norges Landslag i Baseball har overskredet sitt budsjett. Vi undersøker dette nærmere, og avklarer med ledelsen hvilke tiltak som må gjennomføres neste år

Sak nr.

NSBF vedtok å godkjenne BUK sin strategi og langtidsplan, og å støtte denne så langt det lar seg gjøre. Aktivitet for barn og ungdom er det høyest prioriterte satsingsområdet for NSBF.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny