+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Leder av BUK, Einar Nordgaard deltok på deler av styremøtet for å diskutere BUK sitt arbeid

 • Klubbene diskuterer kampoppsett for Littl
 • BUK planlegger et dedikert dommerkurs for dem som vil dømme for barn
 • BUK anbefaler NSBF å kjøpe beskyttelsesmasker til pitchere som er under 13 år
 • BUK jobber med å utvikle en hjemmeside dedikert til aktivitet for barn og unge. Ambisjonen er å lansere denne ifm Generalforsamling 2017
 • BUK jobber med å lage en markedsføringsplan og markedsføringsmateriell som kan brukes av klubber opp mot skoler etc.
 • BUK jobber med å ferdigstille budsjettet for 2017
 • BUK ønsker at NSBF vurderer å stille krav til barneaktivitet til sine medlemsklubber

Sak nr.

NSBF planlegger et fantastisk trenerkurs med internasjonale kursholdere 21.-22. januar. NSBF oppfordrer alle trenere til å delta for å øke sin kunnskap og bli kjent med trenerkollegaer. Alle klubber for dekket påmeldingskostnaden for en representant.

Påmelding skjer her: https://www.deltager.no/ncc2017

Mer info her: https://www.soft-baseball.no/event/ncc2017/

Følg Facebook-siden her: https://www.facebook.com/NorwegianCoachesClinic/

 

 

Sak nr.

For å forfølge forbundets strategi om mer satsing på bredde og grasrot har vi besluttet å innføre en ny serie som vil ta over for 2.divisjon. Turneringen vil bygge på verdiene om å være GØY hver gang, inkluderende og fremme deltakelse.

Styret, turneringskomiteen og teknisk komité har gitt sin fulle støtte til den nye modellen, og den vil bli realisert i år. En konsekvens av dette er en utsatt påmeldingsfrist for NBL2 på ubestemt tid.

Klubbene vil bli holdt informert om fremdriften.

Utkast på hvordan turneringen vil bli finnes her: https://baseballnorge.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=48824329

 

Sak nr.

Foreløpig dato for Generalforsamlingen er 26.mars. Når det er endelig bestemt vil alle klubbene få informasjon.

25.mars vil det bli arbeidsmøter der alle medlemmer er invitert. Programmet er ikke 100% fastsatt, men det blir sannsynligvis møter for:

 • Baseball for barn og unge
 • Anleggsutvikling
 • Studentbaseball
 • Presentasjon av elitesatsingen
 • Presentasjon av BUK
 • Turneringene

 

Left Menu IconTurneringer
Meny