Sak nr.

Visepresident Aleksander Nilsen og Generalsekretær Bjørn Christian Thode representerte NSBF på felles kongress for CEB og ESF i Beograd, 3.-5. februar.

Viktige punkter fra kongressen:

  • Jan Esselmann stilte ikke til gjenvalg som president. Didier Seminet (Frankrike) ble valgt som ny president
  • Kort tid etter tilsetting valgte det nye styret å avslutte prosjektet “Baseball Europe Strategic Plan”, og avvikle nåværende Development Commission. Dette var uheldig for Norge, da vi som ett av fire pilotland har blitt innvilget støtte fra programmet
  • Det er usikkert i hvilken grad denne støtten blir opprettholdt. Uavhengig velger Norge å stille seg støttende bak ny president og det nye styrets beslutninger
  • Det er ingen ytterligere innvirkninger på hvordan vi driver NSBF fremover

Sak nr.

Norge skal være vertsnasjon for en nordiske landslagsturneringen Nordic Baseball Open i 2017. Dette blir arrangert av NSBF i samarbeid med NTNUI Baseball i Trondheim i juni.

Danmark, Irland, Sverige, Estland, Latvia og Finland er invitert.

NSBF jobber målrettet mot at dette blir et arrangement som vil involvere større deler av norsk baseball enn landslaget. Det vil bli arrangert opplegg for barn og ungdom i forbindelse med turneringen, og det vil være mulighet for klubber å drive utvikling av sine spillere, trenere, dommere og scorekeepere.

Mer informasjon kommer snart.

Sak nr.

Det er fem lag påmeldt Eliteserien, og 10 lag påmeldt Forbundsserien. Dette er det høyeste antall påmeldte lag til organisert seriespill i Norge noensinne. Fristen for påmelding til Eliteserien gikk ut 15.januar. Fristen for påmelding til Forbundsserien går ut 10.februar, og vi forventer at ytterligere 2-3 lag kommer til å melde seg på.

På grunn av at turneringsformatene er helt nye gjenstår det mye planlegging før turneringsreglement og retningslinjer er endelig på plass. Vi ber om tålmodighet fra klubbene, men ønsker å minne om at vi alltid er tilgjengelige for spørsmål eller samtaler.

Sak nr.

Gitt nytt serieformat skal senke barrierene for deltakelse og har mindre behov for oppfølging fra NSBF administrasjon, besluttet styret å redusere serieavgiften til Forbundsserien til NOK1000,-. De lagene som kvalifiserer seg til NM (topp 3 i Forbundsserien) vil betale egen serieavgift for NM på NOK 500,-.

NSBF minner om at nye klubber, eller klubber som ikke har hatt lag i organisert seriespill de seneste tre år ikke skal betale serieavgift.

Klubber som allerede har betalt serieavgift vil få overskytende refundert. Klubber som ikke har betalt vil få faktura på utestående beløp.

Klubbkontigenten forblir den samme på 2 500,-. Serieavgift for Eliteserien forblir den samme på 3 500,- og inkluderer serieavgift for NM (alle Eliteserieklubber er forhåndskvalifisert til NM).

Sak nr.

Basert på god søknad tildeles Rubbestadneset Idrettslag et fullt sett med utstyr og baller til gjennomføring av baseball som allidrett i idrettslaget.

NSBF takker for engasjementet for å skape aktivitet for barn og stiller seg behjelpelig ved fremtidige behov.

Sak nr.

Kortfattet beskrivelse av saken

Vedtak og/eller referat

Sak nr.

Basert på en god søknad tildeles Sola Baseballklubb det fulle søkte beløpet på NOK 75 000,- for å ferdigstille baneprosjektet på Sola. Pengene skal gå til batting cage og gjerde.

Vi ønsker Sola lykke til med avslutningen av prosjektet og ser frem til at banen står ferdig til spill i 2017-sesongen.

Sak nr.

NSBF beklager at det har blitt distribuert informasjon om generalforsamling med feil dato.

Riktig dato for generalforsamling er 26.mars, og arbeidsmøter 25.mars.

Planleggingen pågår for fullt, og NSBF skal levere et svært godt arrangement på lik linje med våre arrangementer de siste to årene. Vi ser frem til å se alle klubber representert.

Share This