Sak nr.

Endelig forslag til serieoppsett er utarbeidet fra TUK. Styret godkjenner forslaget og TUK skal sende oppsettet til klubbene.

Styret tar ansvar for å koordinere dommere med TK til Eliteseriekamper der ikke klubbene er ansvarlige selv.

Sak nr.

Regnskapet har ikke blitt vurdert av Idrettens Regnskapskontor enda, så det kan fortsatt bli endringer i tallene.

2016 ser ut til å gå mot et underskudd på ca NOK 250.000 mot budsjettert NOK 434.000. Det er i hovedsak høyere støtte enn budsjettert, og lavere enn forventet sum i søknader fra klubbene som er årsaken.

Sak nr.

NLLB brukte ca. 50.000 over budsjett i 2016. Styret har diskutert forbedringstiltak med Andy Johnson som skal implementere disse i 2017. Tildelingen til NLLB i 2017 og 2018 vil reduseres grunnet overforbruk i 2016.

Styret godkjenner nytt forslag for kontrakt og godtgjørelse for NLLB-trener Fabian Weber for 2017 og 2018.

Sak nr.

Leverandøren iScore opplevde tekniske problemer som medførte problemer i statistikken for NBL1 og NBL2 mot slutten av sesongen. Dette medførte en betydelig mengde ekstraarbeid for Head Scorekeeper.

Head Scorekeeper har ikke søkt om å få betalt for denne jobben, men styret vedtar å gi Head Scorekeeper en godtgjørelse på NOK 3.000 for dette arbeidet.

Sak nr.

Den internasjonale turneringen Nordic Baseball Open, som NSBF har planlagt i juni 2017 blir dessverre avlyst grunnet manglende påmeldinger fra andre land. NSBF anser dette som veldig trist og håper å kunne arrangere internasjonal turnering en annen gang.

Denne avlysningnen vil ikke påvirke den planlagte baseballeiren for barn i samme periode.

Sak nr.

Det er planlagt to baseballeire for barn i sommer. Én i Trondheim og én på Rud i Bærum.

Leirene arrangeres av henholdsvis Trondheim Baseballklubb og ØHIL Royals. Begge arrangementene støttes fra NSBF med penger og ressurser.

NSBF oppfordrer andre klubber å arrangere liknende arrangementer i fremtiden.

Sak nr.

Styret brukte mye av møtet til å planlegge den forestående generalforsamlingen. Oppdatert informasjon finnes her: Generalforsamling og vårkonferansen 2017

Vi ser frem til det som blir et svært godt arrangment med stor interesse fra klubbene.

Share This