+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr. 1

Styret avventer rapport for 2. kvartal fra Idrettens Regnskapskontor.

%

Sak nr. 2

Aleksander Nilsen og Alice Fjelldal oppdaterte om status for planlegging og påmeldte.

%

Sak nr. 3

Noel W. Smith orienterte om gjennomføring av NSBF sine turneringer etter 1. halvdel av sesongen.

%

Sak nr. 4

Andy johnson orienterte styret generelt om Norges Baseballakademi og landslagsaktiviteter, samt kommende try-out i Kristiansand.

%

Sak nr. 5

Styret forespør Eivind Tysnes og Tony Jones om de kan revidere, planlegge og gjennomføre NSBF dommerkurs før sesongstart 2018.

%

Sak nr. 6

Bjørn Christian Thode sender ut invitasjon til nominasjonsprosess og er i dialog med HoF-komiteen.

%

Sak nr. 7

Kun mottatt en søknad fra klubber, om støtte til «Åpen dag» fra Sandefjord Vikings. Innvilges administrativt i henhold ti søknadskriteriene. Utbetaling til banestøtte til Trimius Miners og Drammen Loggers avventes i påvente av ytterligere informasjon og rapporter.

%

Sak nr. 8

NIF har sendt ut høring om nye Retningslinjer for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer. Bjørn Christian Thode utarbeider høringssvar.

WBSC avholder kongress i Gaborone, Botswana, 12. – 15. oktober. Forbundet sender inntil 2 deltakere. Tilgjengelige styremedlemmer for deltakelse melder dette til generalsekretæren.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny