+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr. 1

Forbundet har mottatt økt tilskudd innenfor Pot 2 og Post 3, men en liten nedgang til «Utviklingsorientert Ungdomsidrett» (Norges Baseballakademi)

%

Sak nr. 2

Per 30. april 2017 har vi registrert 911 aktive medlemmer for 2016, mot korrigert tall på 870 for 2015. Fall i aktivitetstall i aldersgruppen 13-19 år kan ha betydning for tildeling over Post 3 og Utviklingsorientert Ungdomsidrett for 2018. Bjørn Christian Thode følger opp klubber som ikke har rapportert innen fristen.

%

Sak nr. 3

Bjørn Christian Thode orienterte om nye kriterier for Rent Særforbund, i regi av Antidoping Norge. NIF satt nye retningslinjer for progresjonen i arbeidet, og innføring og oppfølging av «Rent Særforbund» vil i fremtiden være knyttet til Post 2-tildelingen.

%

Sak nr. 4

Bjørn Christian Thode orienterte om hvordan NIF i moderniseringsprosessen for norsk idrett, søker å finne synergieffekter gjennom mulige samarbeidsformer mellom særforbund. Dette er foreløpig i prosess hvor det undersøkes interessen og områder hvor SF kan samarbeide. Det kan forventes at det vil skje endringer i fordelingsnøklene for Post 2 og 3 i fremtiden, da disse vurderes fortløpende.

%

Sak nr. 5

Drammen Loggers innvilges inntil 50 % av anleggskostnader på bakgrunn av innsendt prosjekt- og finansieringsplan, allikevel begrenset oppad til kr 75 000,- og forutsatt bruk og rapportering i tråd med søknad og NSBF’s retningslinjer.

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny