+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Aleksander Nilsen informerte styret om at Carl Davis har trukket seg. David Schroeder rykker opp fra vara til fullverdig medlem.

Sak nr.

Aleksander Nilsen blir med på BUK-møtene fremover for å styrke styrets tilstedeværelse i BUK

Sak nr.

Søknad fra Bergen Wet Sox om deltakelse i ESB behandles av Generalsekrær og Teknisk Direktør, og det presenteres en innstilling til styret for vedtak.

Sak nr.

Styremedlemmer forbereder budsjettforslag innen respektive ansvarsområder. President og Generalsekretær syr sammen endelig utkast til budsjett, som presenteres for styret innen   Styret vurderer muligheten for overgang til forbundsting hvert andre år. Eventuelt forslag foreberedes til forbundstinget i mars

Sak nr.

Aleksander Nilsen presenterte kort erfaringene fra WBSC-kongressen i Japan.

Sak nr.

Alle fremtidige internasjonale representasjoner skal styrebehandles, spesielt dersom styresammensetning har endret seg i løpet av perioden.

Sak nr.

Styret gjennomgikk de reviderte strategidokumentene fra ultimo 2019.

Sak nr.

Søknaden støttes ikke da søknadsbeløpet oppleves som høyt om forbundet skal kunne tilby alle klubber samme mulighet til markedsarbeid. Styret ønsker derimot å se på muligheten for en felles kampanje som alle klubber kan benytte seg av.

Sak nr.

Styret avsetter kr 30 000,- for tilrettelegging av batting cage i aktivitetshallen på Skur13. Batting cage skal gjøres tilgjengelig for klubber i Oslo-området, landslag og akademi. Bruk av cage koorodineres med anleggsansvarlig for Skur13, 

Sak nr.

Neste møte mandag 6. januar 2020.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny