+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Einar Nordgaard ga en gjennomgang av komiteens (BUK) arbeid for 2019-sesongen. Frafall av 2-3 klubber/lag i Little League gjorde at serien måtte reduserers. 
For 2020 og videre må det jobbes med videreutvikling av spillermaterialet slik at nivået blir jevnere mellom lagene.

  • Trenerkurs
  • Catcher og pitcher-kurs
  • Klubbutvikling – Baseball er en rimelig idrett sammenliknet med de fleste andre idretter i Norge, men hvordan kan vi allikevel gjøre klubbene mer økonomisk uavhengige av forbundet? 
  • Innendørsturnering i begynnelsen og slutten av sesongen, over 2 dager
  • Gjennomføre oppvisningskamper på steder i tilknytning til steder hvor det allerede er aktivitet, for å utvide rekkvidenne og eksponeringen av baseball.

Sak nr.

Fremmøtte representanter diskuterte saksgrunnlaget og videre administrative tiltak, men grunnet forfall var ikke ikke styret vedtaksdyktig.

Sak nr.

Styret diskuterte fremlat forslag til budsjett. Styret var ikke vedtaksdyktog og nytt møte for behandling av regnskap/budsjett ble satt til kl. 20:00. Generalsekretær forebereder.

Sak nr.

Sak nr.

Styret ble presentert for saksdokumenter tilknyttet kongressen. Hovedpunkt til behandling er nye statutter i forbindelse med sammenslåing av European Softball Federation (ESF) og Confederation of European Baseball (CEB), til WBSC Europe. Styret kommunisserer per e-post hvem som skal representere forbundet under kongressen.

Sak nr.

27. januar 2020.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny