+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Generalsekretær presenterte oppdatert regnskap for 2019, og utkast til budsjett basert på antatt tilskudd over Post 2 og Post 3.
Grunnet forfall var ikke styre vedtaksdyktig. Saksbehandlig utsatt til styremøte 3. februar

Sak nr.

3. februar kl. 20:00

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny