+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Vi ser ut til å gå mot et overskudd på ca. kr 100 000,-. Blant annet avhengig av momskompensasjon og inntekter fra bingo. 

Sak nr.

Utkast til budsjett godkjent for EVU trenerkurs. Brian Bach får ansvar prosjektansvarlig.

Sak nr.

Styret diskuterte programmet og fordelte ansvarsområder.

Sak nr.

Marte Myhrer og Alice Fjelldal informerte om status. Styret diskuterte program, premier og ansvarsfordeling

Sak nr.

Aleksander Nilsen fører videre dialog med interessenter og undersøker mulig rollefordeling mellom disse.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny