+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Styret diskuterte generalforsamlingen og gjorde en evaluering med tilbakeblikk for å huske på til neste arrangement

Sak nr.

Styremedlemmene introduserte seg for hverandre og delte sine interesser og ønskede fokusområder. Hovedfokus blant styremedlemmene i år blir:

 • Sven Richard: Administrasjon og koordinering. Gjennomføring av seriespill. Strategi og retning
 • Alice: Kommunikasjon og PR. Softball
 • Marte: Studentbaseball og gjøre baseball i Norge mer attraktivt for kvinner
 • David: SoftballCarl: Baseball for barn
 • Carl: Baseball for barn
 • Aleksander kunne dessverre ikke delta på møtet, så hans fokus blir satt i neste møte

Sak nr.

Styret har valgt å fokusere spesielt på utvikling av baseball for barn og softball i år. Derfor blir det satt av tid til å diskutere disse temaene på alle styremøter.

Det har vært stor utvikling i aktiviteten for baseball for barn de seneste årene. Likevel er det mye som gjenstår. Barn- og ungdomskomitéen (BUK) er tilsatt med medlemmer fra alle klubbene som har aktivitet for barn. Det er en generell utfordring at representanten i BUK er samme som lagleder, trener osv. BUK ser en stor risiko at aktiviteten er for avhengig av enkeltpersoner. Det er planlagt mer aktivitet i Little League i år enn tidligere.

BUK ønsker å se NSBF sine prioriterer tydeligere. BUK ønsker bistand til markedsføring i år for å finne nye baseballentusiaster som kan være ressurspersoner. Det ble vedtatt at NSBF skal gjøre dette.

Styret ba BUK om å avholde sine møter 1-2 uker før styremøtene for raskest mulig rapportering til styret.

Sak nr.

Styret har valgt å fokusere spesielt på utvikling av baseball for barn og softball i år. Derfor blir det satt av tid til å diskutere disse temaene på alle styremøter.

Softball er valgt inn som et prioritert satsingsområde fremover. Etter noe modning var alle klubber representert på NSBF-konferanse og generalforsamling enige og innstilt på at softball er en veldig god introduksjonssport som er i tråd med visjonen om Gøy hver gang. Softballkomiteen (SK) ble opprettet og gjennomførte en vellykket innendørs turnering med over 50 deltakere i vinter.

Mål for 2018:

 • Arrangere 5 softballturneringer. Vintercup, Sandefjord, Moss, LOKK shop classic pluss en til
 • Stille med både herre- og kvinnelag i Baltic Open fastpitch softballturnering i Skövde i juni
 • Øke antall aktive softballspillere med 10%
 • Arrangere softballkamp i forbindelse med ESB-kamp minst én gang i år
 • Flere etablerte klubber trener softball regelmessig

Styret kom frem til at vi fokuserer på å lage gode arrangementer i løpet av sesongen, og jobber med struktur og langsiktig plan i off season.

Styret lovte å støtte spillerne som representerer Norge i softballturneringen i Skövde.

Styret ba SK om å avholde sine møter 1-2 uker før styremøtene for raskest mulig rapportering til styret.

Sak nr.

Turneringskomiéen og leder av arrangør Sola baseball deltok i denne delen

Planleggingen av NM-uka går godt. Ansvaret er forankret i styret til Sola Baseball som har tett dialog med NRK, Sola kommune, idrettsrådet og andre interessenter. De har en uttømmende liste over oppgaver og har kontroll på den. NSBF kommer til å støtte Sola Baseball for arrangementet dersom de søker om det.

Når det gjelder selve turneringen er det sju lag påmeldt. Det er ikke bestemt nøyaktig hvordan oppsettet blir. Turneringskomitéen vil ringe rundt og diskutere dette med de påmeldte klubbene i de kommende ukene.

Arrangøren og turneringskomitéen skal undersøke muligheten å arrangere en åpen softballkamp for publikum i løpet av helgen. Baseball vil også være representert i bybildet med fast oppsatt batting cage i sentrum gjennom helgen.

Sak nr.

Turneringskomitéen deltok i diskusjonen av denne saken.

Serieoppsettet er kommunisert med klubbene, og vil ferdigstilles med noen få justeringer som er diskutert med klubbene. Serieoppsettet legges ut på ESB sin webide snarest. Teknisk direktør jobber med å oppdatere websiden så den er klar til seriestart. Turneringskomitéen og Teknisk Direktør samarbeider om å sikre dommere til alle kamper.

Utkast til serieoppsett for Forbundsserien er sendt til klubbene som nå avtaler kampene seg imellom. I år vil kampene kun legges på FSB sin webside etter de er spilt. NSBF er i dialog med Cedric Sørensen fra Drammen Logges om å dele ansvaret som Teknisk Direktør for FSB med Noel Smith.

Sak nr.

Generalsekretær opplyste styret om økonomisk status. Det er ingen uforutsette utgifter så langt – heller ikke stor aktivitet så det er kontroll på økonomien.

Sak nr.

Hovedtrener Fabian Weber sa opp sin stilling før jul grunnet familieforpliktelser.

Styret ga Andy Johnson, leder for Sportslig Utvikling fullmakt til å bestemme trenersituasjonen for landslaget i år. Han har lovet at det gjøres uten nye ansettelser. Sannsynligvis blir Andy Johnson selv hovedtrener uten økning i sin stilling. Resten av trenerne vil være frivillige trenere som får dekket reise og opphold til treningssamlinger og turnering.

Sak nr.

Styret er bekymret for at Teknisk Komité mangler representanter. Per tid er det kun Scorekeepingansvarlig som er tilsatt.

Teknsik Komité er en helt essentiell del av NSBF – uten representanter her går det ut over kvaliteten på turneringene våre. Vi mangler en ansvarlig for turneringsreglement, og en ansvarlig for dommerutvikling. Vi ber alle våre medlemmer vurdere om de selv kan bidra her, eller om de vet om kandidater. Vi oppfordrer alle om å dele sine forslag med oss.

Styret kommer til å utlyse disser vervene gjennom mailingliste, på vår egen og andre baseballrelaterte Facebook-sider.

Sak nr.

Styret ønsker å yte bedre service til klubbene våre, spesielt med tanke på administrasjon og å skape robuste klubber. Derfor vil vi ringe rundt til alle klubber den neste måneden og diskutere hvilke muligheter og utfordringer vi kan hjelpe til med. David Schroeder vil ta føringen på dette fra styrets side.

Sak nr.

Styret er positive til å støtte NTNUI med innkjøp av ny portabel mound til anlegget på Lade. Men det er noen uklarheter som må klargjøres først. Generalsekretær følger opp og har fullmakt til å godkjenne søknaden dersom spørsmålene blir avklart i positiv retning.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny