+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Medlemstallrapporten er nå tilgjengelig fra NIF. NSBF har nå offisielt 870 medlemmer. Dette er en nedgang fra 941 i 2014.

Årsaken til nedgangen er nok en mer korrekt rapportering grunnet strengere retningslinjer fra NIF. I realiteten har vi sett tydelige tegn på økning i reell aktivitet og medlemstall.

Alle klubbene har rapportert sine tall, men det har vært utfordrende og tidkrevende. Vi ser frem mot en smidigere prosess neste år.

Mange særforbund har hatt store utfordringer med den nye måten å rapportere på. På grunn av dette vil tildelingene fra NIF følge 2014-tall i år også.

Sak nr.

Generalsekretæren presenterte en økonomirapport. NSBF har allerede brukt mer enn budsjettert på støtte til anleggsutvikling. Det er gledelig at det har kommet gode søknader – i hovedsak fra Sola og Kristiansand. Siden anlegg er en av våre strategiske satsingsområder er vi villige til å bruke mer enn budsjettert på dette i år. Vi oppfordrer derfor alle med spennende baneprosjekter om å fortsette å søke om støtte.

Sak nr.

Kristiansand Suns har søkt om støtte til å dekke utgifter knyttet til dommere og kampballer på Kristiansand Baseball Open.

Kristiansand Suns får innvilget hele søknadsbeløpet på 11 421,- pluss 32 game balls gitt noen forutsetninger beskrevet i tildelingsbrev.

Føringer bestemt i behandling av denne saken vil legge grunnlag for en mer generell støtte ved arrangement av åpne turneringer.

Sak nr.

Kristiansand Suns har bedt om avklaring på at de får utbetalt beløpet som Rubb Stormkast ble bøtelagt for å ha gitt to WO, ihht turneringsreglement §15.04.

Det stemmer at klubben som lider av at motstander gir walk-over skal få utbetalt beløpet som blir innbetalt til forbundet.

I dette tilfellet har ikke forbundet mottatt innbetaling fra Rubb Stormkast. Når stratteavgiften blir betalt skal Kristiansand Suns få pengene.

Sak nr.

Det ble formelt bestemt at visepresident Aleksander Nilsen er ansvarlig for all oppfølging av sponsoravtalen med Macron, herunder å fordele tydelige roller og ansvar innenfor avtalen

Sak nr.

Det har vært god fremdrift på planlegging av NSBF-konferansen med 25 års-jubileum.

Vi ber alle klubber om å sette av helgen 22.-23.oktober til dette

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny