Sak nr.

Miners innvilges støtte med noen presiseringer.

Sak nr.

Styret diskuterte oppslaget som kommer i VG Helg 29.april. Alle baseballinteresserte oppfordres å lese artikkelen.

Sak nr.

President, visepresident og generalsekretær forklarer nye styremedlemmer NSBF sin struktur, komiteer, status og arbeidsoppgaver.

Sak nr.

Styret diskuterte viktige temaer for denne styreperioden. Formelle beslutninger om ny strategi og prioriterte oppgaver skjer på NSBF-konferansen for arbeid i off season.

Viktige punkter som ble diskutert:

  • Viktig med videre satsing på baseball for barn og unge, med god støtte til Barn og ungdomskomiteen (BUK)
  • Viktig å jobbe målrettet med økt kompetanse i klubbene hva gjelder trenere, dømming, scorekeeping og klubbutvikling
  • Utfordring med spilleflatekapasitet i Oslo-regionen

Sak nr.

Gjennomgang av bruk av Confluence til styrearbeid. Introduksjon om web-publisering og spørreskjemaer.

Share This