+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 16. mars 2020

Generalsekretær legger ut nyhetssak på websider og sosiale medier, samt informerer klubblederne i egen mail. Alle klubber informeres samtidig om at klubbenes årsmøter kan...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 9. mars 2020

IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 10. februar 2020

Styret godkjente hovedtrekkene i strategiplanen. Administrasjon får ansvar for å utarbeide delmål i tråd med planen.Hovedtrekkene i fremlagt forslag vedtatt etter gjennomgang, i...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 27. januar 2020

Generalsekretær presenterte oppdatert regnskap for 2019, og utkast til budsjett basert på antatt tilskudd over Post 2 og Post 3.Grunnet forfall var ikke styre vedtaksdyktig....

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 6. januar 2020

Einar Nordgaard ga en gjennomgang av komiteens (BUK) arbeid for 2019-sesongen. Frafall av 2-3 klubber/lag i Little League gjorde at serien måtte reduserers. For 2020 og videre må...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 2. desember 2019

Aleksander Nilsen informerte styret om at Carl Davis har trukket seg. David Schroeder rykker opp fra vara til fullverdig medlem. Aleksander Nilsen blir med på BUK-møtene fremover...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 4. november 2019

Intet vedtak. Utkastet til serieoppsett er nesten ferdig og sendes ut til klubber og dommerkomiteen for gjennomsyn innen 15. november. Påmeldingsfristen er satt til 1. desember...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 14. oktober 2019

Vi ser ut til å gå mot et overskudd på ca. kr 100 000,-. Blant annet avhengig av momskompensasjon og inntekter fra bingo.  Utkast til budsjett godkjent for EVU trenerkurs. Brian...

les mer
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 16. september 2019

Styrer mot et overskudd, mot et budsjettert underskudd. Regskapet er ikke oppdatert fra IRK etter sommerferien.Oppdateres til neste styremøte. Kun mottatt tilbakemelding fra én...

les mer
NorwegianEnglishSpanish
Left Menu IconTurneringer
Meny